Vacpan - návod na inštaláciu

Ako nainštalovať Vacpan - automatickú lopatku?

Ak máte v pláne inštalovať pod kuchynskú linku štrbinu Vacpan, musíte dodržať týchto niekoľko zásad:

  • pri inštalácii vyviesť potrubie pod linku, a nechať ho trčať tak aby bolo v dostatočnej výške nad plánovanou finálnou úpravou podlahy. Nezabudnite priviesť ovládací kábel. Ten si tiež nechajte v dostatočnej rezerve (hlavne ak si nie ste istí kde v konečnej fáze Vacpan umiestnite)
  • medzi vývodom potrubia a budúcim umiestnením Vacpanu nesmie byť umývačka riadu (ani žiaden spotrebič či skrinka ktorá nemá za sebou ani pod sebou priestor na vedenie trubky
  • výška sokla (priestor pod linkou) musí byť aspoň 9cm

 Potrubie pre Vacpan

Vyvedené potrubie pre Vacpan s krytkou ktorá zamedzuje napadaniu nečistôt do potrubia pri hrubých prácach na stavbe. Kábel je pri pokladaní podlahy chránený pred poškodením lepiacou páskou.

 

Príprava potrubia pre Vacpan
Potrubie zrežte na cca 2cm od podlahy (na výšku hrdla fitingov).

Vacpan pripojenie kolien
Na obidva konce pružnej trubky vsuňte kúsok potrubia a následne pre stranu ktorá sa pripojí na potrubie použite oblúk 90°FF (alebo kolená 45FF+45MF), a na stranu na ktorú pôjde Vacpan použite ostré koleno (krátke 90°kolienko). Všetky fitingy zlepte, okrem ostrého kolena ktoré bude na Vacpane. Pružná trubka sa používa kvôli tomu, aby ste neskôr vedeli vybrať sokel z linky.

Vacpan zapojenie kabla

Pripojte ovládací kábel.Rozmery otvoru pre osadenie Vacpanu.